Preduzeće za vježbu "Ljekarice Tours" D.O.O je jedno od 160 aktivnih preduzeća za vježbu u BiH. Formirano je januara 2012.god od grupe učenika četvrtog razreda(zanimanje - turistički tehničar).

Preduzeće za vježbu "Ljekarice Tours" D.O.O. djeluje kao turistička agencija čija je osnovna djelatnost usmjerena na promovisanje i razvoj eko-turizma.

Cilj nam je da uz visok kvalitet usluga i pristupačne cijene omogućimo što većem broju turista kontakt sa netaknutom prirodom, podstaknemo ih na očuvanje životne sredine a samim tim pozitivno utičemo na njihovu fizičku i radnu sposobnost! više o nama ›››

  Djelujemo u sledećom sektorima:

• sekretarijat;

• sektor nabavke:

• sektor marketinga:

• sektor prodaje:

• sektor računovodstva: