Kontaktne informacije:

•Adresa: ul. Vuka Kadžića 16, Prijedor

•Telefon/fax: 052/242-061

•E-mail adrese:

  ljekatice.tours.doo@ueskolaprijedor.com
  lekanicivana@yahoo.com
  asistentpzv@hotmail.com
  sektor.marketing@hotmail.com
  sector.prodaja@hotmail.com
  sector.nabavka@hotmail.com
  sector.racunovodstvo@hotmail.com
  sector.sekretarijat@hotmail.com