Preduzeće za vježbu "Ljekarice Tours" D.O.O je jedno od 160 aktivnih preduzeća za vježbu u BiH. Formirano je januara 2012.god od grupe učenika četvrtog razreda(zanimanje - turistički tehničar).

Preduzeće za vježbu "Ljekarice Tours" D.O.O. djeluje kao turistička agencija čija je osnovna djelatnost usmjerena na promovisanje i razvoj eko-turizma.

Cilj nam je da uz visok kvalitet usluga i pristupačne cijene omogućimo što većem broju turista kontakt sa netaknutom prirodom, podstaknemo ih na očuvanje životne sredine a samim tim pozitivno utičemo na njihovu fizičku i radnu sposobnost!

Poslovne aktivnosti ovog preduzeća za vježbu odvijaju se kroz međusobnu saradnju i skladno djelovanje sledećih sektora:

•sekretarijat;
•sektor nabavke;
•sektor marketinga;
•sektor prodaje;
•sektor računovodstva.

 
  • Posao sekretarijata odnosi se na vođenje evidencije o zaposlenima i arhiviranje dokumentacije vezane za istoriju preduzeća.
  • Sektor nabavke je usmjeren prije svega na istraživanje tržišta u cilju prikupljanja informacija neophodni za kreiranje atraktivnjih turističkih aranžmana.
  • Zadatak marketing sektora je promovisanje turističkih aranžmana kreiranih od strane sektora nabavke na način koji će privući najveći broj potencijalnih kupaca.
  • Sektor prodaje sastavlja ponude, neposredno komunicira sa kupcima turističkih aranžmana, vodi evidenciju o prodaji turističkih aranžmana turističke agencije "Ljekarice Tours".
  • Sektor računovodstva vrši obračun zarada zaposlenih, sačinjava finansijske izvještaje, utvrčuje i analizira uspješnost poslovanja preduzeća za vježbu..
  • Izvan navedenih sektora postoji radno mjesto asistenta čiji je zadatak da organizuje, koordinaira, kontroliše i odgovara direktoru za rad svih sektora
 
 

PzV "Ljekarice Tours" kreira i plasira širok spektar turističkih aranžmana od jednodnevnih izlata do kampovanja i organizovanja škole u prirodi. Realno preduzeće sa kojim preduzeće za vježbu "Ljekarice Tours" sarađuje je Eko-centar "Ljekarice" koji predstavlja nepresušni izvor ideja za ostvarivanje najboljih poslovnih rezultata.

 
 

A naš slogan je "Okrenite u svom životu nove stranice dođite u Eko-centar Ljekarice!"