Kontaktne informacije:

• Adresa: ul. Vuka Kadžića 16, Prijedor

• Telefon/fax: 052/242-061

• E-mail adresa:
   mirolino.ad@ueskolaprijedor.com