Preduzeće za vježbu „P.D. Tours“ D.O.O. je jedno od 160 aktivnih preduzeća za vježbu u BiH. Osnovano je u oktobru 2012. godine od grupe učenika četvrtog razreda
( zanimanje-turistički tehničar).

Preduzeće za vježbu „P.D. Tours“ D.O.O. djeluje kao turistička agenicija čija je osnovna djelatnost prodajom turističkih aranžmana u zemlji i inostranstvu radi učenja stranog jezika i stručnog usavršavanja, posredovanje i pružanje usluga u ugostiteljskim objektima, turistički vodiči i turistički pratioci, rent-a-car, pribavljanje putnih isprava, posredničko poslovanje, rezervacija karata, organizovanje izleta, rezervacija i prodaja karata za spotske i kulturne manifestacije, koncerte...

Cilj nam je da ostvarimo učešće na turističkom tržištu i da budemo bolji od konkurencije kroz kvalitet usluga i pristupačne cijene. više o nama ›››

  Djelujemo u sledećim sektorima:

• sekretarijat;

• sektor nabavke:

• sektor marketinga:

• sektor prodaje:

• sektor računovodstva: