Obrazac trenutno nije u upotrebi, molimo Vas da koristite e-mail adrese naznačene na desnoj strani !!!

 
 

Kontaktne informacije:

•Adresa: ul. Vuka Kadžića 16, Prijedor

•Telefon/fax: 052/242-061

•E-mail adresa:

  p.d.tours.prijedor@gmail.com
  knezevic.svjetlana@hotmail.com
  ami.eli.zec@hotmail.com
  dragana.andreana@hotmail.com
  irnes-jovana@hotmail.com
  djina-ela@hotmail.com
  milica.zoran@hotmail.com