Preduzeće za vježbu „P.D. Tours“ D.O.O. je jedna od 160 aktivnih preduzeća za vježbu u BiH. Osnovano je u oktobru 2012. Godine od grupe učenika četvrtog razreda
( zanimanje-turistički tehničar).

Preduzeće za vježbu „P.D. Tours“ D.O.O. djeluje kao turistička agenicija čija je osnovna djelatnost prodajom turističkih aranžmana u zemlji i inostranstvu radi učenja stranog jezika i stručnog usavršavanja, posredovanje i pružanje usluga u ugostiteljskim objektima, turistički vodiči i turistički pratioci, rent-a-car, pribavljanje putnih isprava, posredničko poslovanje, rezervacija karata, organizovanje izleta, rezervacija i prodaja karata za spotske i kulturne manifestacije, koncerte...

Cilj nam je da ostvarimo učešće na turističkom tržištu i da budemo bolji od konkurencije kroz kvalitet usluga i pristupačne cijene.

Poslovne aktivnosti ovo preduzeća za vježbu odvijaju se kroz međusobnu saradnju i skladno odjelovanje sledećeg sektora:

•sekretarijat;
•sektor nabavke;
•sektor marketinga;
•sektor prodaje;
•sektor računovodstva.

 
  • Posao sekretarijata odnosi se na vođenje evidencije o zaposlenima i arhiviranje dokumentacije vezane za istoriju preduzeća.
  • Sektor nabavke je usmjeren prije svega na istraživanje tržišta u cilju prikupljanja informacija neophodni za kreiranje atraktivnjih turističkih aranžmana.
  • Zadatak marketing sektora je promovisanje turističkih aranžmana kreiranih od strane sektora nabavke na način koji će privući najveći broj potencijalnih kupaca.
  • Sektor prodaje sastavlja ponude, neposredno komunicira sa kupcima turističkih aranžmana, vodi evidenciju o prodaji turističkih aranžmana turističke agencije "P.D. Tours".
  • Sektor računovodstva vrši obračun zarada zaposlenih, sačinjava finansijske izvještaje, utvrčuje i analizira uspješnost poslovanja preduzeća za vježbu..
  • Izvan navedenih sektora postoji radno mjesto asistenta čiji je zadatak da organizuje, koordinaira, kontroliše i odgovara direktoru za rad svih sektora
 
   
 

A naš slogan je „P.D. Tours“ - tu vaše želje postaju stvarnost!