Bankarski tehničar

bankarski tehnicar

Bankarski tehničar


- Školska 2020-2021 god.
- Opšteobrazovni predmeti
- Stručni predmeti
- Opis zanimanja

Bankarski tehničari osposobljeni su za finansijsko-bankarske i poslove osiguranja, kao i za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, poznaju pravnu regulativu u bankarskom sistemu i stiču znanja o bankarskom upravljanju u rukovođenju. Osposobljeni su za organizovanje poslova u bankarskim institucijama. Nakon završetka školovanja, bankarski tehničari imaju mogućnost zaposlenja u svim preduzećima koja se bave bankarskim, osiguravajućim i finansijskim poslovanjem kao što su banke, osiguravajuća društva i špediterske uslužne djelatnosti.

Opšteobrazovni predmeti za bankarske tehničare:
Red. br. Predmet
1.Srpski jezik
2.Strani jezik
3.Fizičko vaspitanje
4.Matematika
5.Informatika
6.Istorija
7.Demokratija i ljudska prava
8.Drugi strani jezik
Stručni predmeti za ekonomske tehničare:
Red. br. Predmet
1.Ekonomija
2.Knjigovodstvo
3.Poslovna informatika
4.Kancelarijsko poslovanje
5.Bankarsko poslovanje
6.Statistika
7.Finansijska matematika
8.Bankarska obuka
9.Bankarsko pravo
10.Menadžment
11.Bankarske procedure
12.Marketing
13.Izborni predmet