Carinski tehničar

carinski tehnicar

Carinski tehničar


- Školska 2021-2022 god.
- Opšteobrazovni predmeti
- Stručni predmeti
- Opis zanimanja

Carinski tehničar obavlja carinski nadzor nad robom, putnicima i prevoznim sredstvima. On treba dobro da poznaje robu, carinske propise, odvijanje spoljnotrgovinskog prometa, devizno poslovanje i devizno tržište, kao i platni promet sa inostranstvom. Sledeći njegov zadatak je otkrivanje carinskih prekršaja i razotkrivanje krijumčarskih lanaca. Svoj posao carinski tehničar treba da obavlja pošteno, bez grešaka i propusta. Carinski tehničar treba dobro da računa, izvrsno da poznaje carinski i poreski zakon, da bude pedantan u radu, komunikativan. Izborom ovog zanimanja otvara se mogućnost zapošljavanja na carini nakon završetka srednje škole ili nastavka školovanja na fakultetima ekonomske i pravne struke.

Opšteobrazovni predmeti za bankarske tehničare:
Red. br. Predmet
1.Srpski jezik
2.Strani jezik
3.Fizičko vaspitanje
4.Matematika
5.Informatika
6.Istorija
7.Geografija
8.Drugi strani jezik
9.Vjeronauka/Kultura religije
Stručni predmeti za carinske tehničare:
Red. br. Predmet
1.Ekonomija
2.Knjigovodstvo
3.Poslovna informatika
4.Kancelarijsko poslovanje
5.Statistika
6.Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
7.Međunarodna špedicija
8.Carinski sistemi
9.Pravo
10.Računovodstvo
11.Javne finansije
12.Finansijska matematika
13.Izborni predmet
14.Preduzetništvo