Poslovno-pravni tehničar

poslovno pravni tehnicar

Poslovno-pravni tehničar


- Školska 2022-2023 god.
- Opšteobrazovni predmeti
- Stručni predmeti
- Opis zanimanja

Poslovno-pravni tehničari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove prijema i slanja pošte, na prepiskama, korespodenciji, na pripremi, izdavanju i evidenciji izdanih i primljenih spisa i dokumenata, te arhiviranju dokumentacije. To mogu biti odluke, rješenja, uvjerenja o državljanstvu, pasoši, lične karte, dozvole, potvrde itd. Posao poslovno-pravnih tehničara u većini slučajeva je kombinacija komunikacije sa ljudima i obrade dokumenata.

Opšteobrazovni predmeti za poslovno-pravne tehničare:
Red. br. Predmet
1.Srpski jezik
2.Strani jezik
3.Fizičko vaspitanje
4.Matematika
5.Informatika
6.Istorija
7.Demokratija i ljudska prava
8.Geografija
9.Poslovna komunikacija
10.Sociologija i filozofija
11.Latinski jezik
12.Drugi strani jezik
Stručni predmeti za poslovno-pravne tehničare:
Red. br. Predmet
1.Pravo
2.Ekonomija
3.Knjigovodstvo
4.Poslovna informatika
5.Privredna matematika
6.Monetarna ekonomija i bankarstvo
7.Statistika
8.Izborni predmet
9.Praktična nastava