Turistički tehničar

turisticki tehnicar

Turistički tehničar


- Školska 2018-2019 god.
- Opšteobrazovni predmeti
- Stručni predmeti
Opšteobrazovni predmeti za turističke tehničare:
Red. br. Predmet
1.Srpski jezik
2.Strani jezik
3.Fizičko vaspitanje
4.Matematika
5.Informatika
6.Istorija
7.Demokratija i ljudska prava
8.Geografija
9.Psihologija
10.Biologija
11.Drugi strani jezik
Stručni predmeti za turističke tehničare:
Red. br. Predmet
1.Agencijsko i hotelijersko poslovanje
2.Osnove turizma
3.Osnove preduzetništva
4.Poslovna informatika
5.Privredna matematika
6.Istorija umjetnosti
7.Finansijsko poslovanje
8.Statistika
9.Ekonomika turizma
10.Marketing u turizmu
11.Izborni predmet
12.Praktična nastava