Turistički tehničar

turisticki tehnicar

Turistički tehničar


- Školska 2022-2023 god.
- Opšteobrazovni predmeti
- Stručni predmeti
- Opis zanimanja

Turistički tehničari organizuju i prodaju turističke paket-aranžmane, prodaju i posreduju u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga, te organizuju boravak i putovanja turista na mnoga turistički privlačna mjesta, organizuju službe turističkih pratilaca i turističkih vodiča, te posreduju u osiguranju putnika i prtljage. Posao organizatora putovanja jest i reklamiranje vlastitih usluga. Organizuju predstavljanje vlastitih putnih aranžmana brošurama, plakatima, lecima, reklamama i drugim oblicima promocija.

Opšteobrazovni predmeti za turističke tehničare:
Red. br. Predmet
1.Srpski jezik
2.Strani jezik
3.Fizičko vaspitanje
4.Matematika
5.Informatika
6.Istorija
7.Demokratija i ljudska prava
8.Geografija
9.Psihologija
10.Biologija
11.Drugi strani jezik
Stručni predmeti za turističke tehničare:
Red. br. Predmet
1.Agencijsko i hotelijersko poslovanje
2.Osnove turizma
3.Osnove preduzetništva
4.Poslovna informatika
5.Privredna matematika
6.Istorija umjetnosti
7.Finansijsko poslovanje
8.Statistika
9.Ekonomika turizma
10.Marketing u turizmu
11.Izborni predmet
12.Praktična nastava